İçeriğe geç

Suistimal Tahkikatçıları
Derneği

Çalışma Alanlarımız

Sigorta şirketlerinin atamış olduğu oto ve oto dışı hasar dosyalarının suiistimal açısından incelenmesi ve raporlanması.


Marka taklitleri konusunda araştırma, inceleme ve delillendirme.


Şirketleri zarar uğratan hesap uzmanlığı gerektirmeyen suçların tespiti.

Dernek Bilgileri

Dernek Bilgileri ve Mevzuat